Sedan urminnes tider har människan lärt sig att använda djurs hudar för att skydda sin kropp mot väta och kyla. Ullsidan vändes antingen mot eller från kroppen, allt efter vad man vill uppnå med sitt klädesplagg. Fälltäcken och plädar värmde på sovplatsen.

På Gotland har det behornade Gutefåret gamla anor, vilket gjort det väl anpassat till de miljöförhållanden som råder. Utifrån Gutefåret har avel bedrivits för att få fram ett får med ett vackert pälsskinn. Det har resulterat i ett får med namnet Gotlandsfår.