Qaskad är ett gotländskt företag som tillverkar inredningsprodukter i fårskinn, med egen form och design. Vi använder enbart de bästa skinnen från vår egen gårds produktion av Gotlandsfår.

Tillverkning och förädling sker uteslutande på Gotland. Mitt i det genuina kulturarvet för vi med moderna metoder den gotländska hantverkstradi-
tionen vidare.

Uppskattar du gediget hantverk med hög kvalitet så kommer du att trivas med våra produkter.